Đào tạo trực tuyến sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích

Cập nhật lúc: 11:52 08/10/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2579/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, sẽ tổ chức 20 lớp đào tạo, mỗi lớp 01 ngày được tổ chức trong tháng 10-11/2021, với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa; Đại diện các phòng: Quản lý bảo tàng và Thông tin tư liệu, Quản lý di tích; Giảng viên, kỹ thuật viên; Viên chức trực tiếp làm công tác kiểm kê hiện vật/hồ sơ di tích của các Bảo tàng và Ban quản lý di tích.

Các lớp học được tổ chức nhằm triển khai áp dụng các phần mềm Hệ thống thông tin cho các Bảo tàng và Ban quản lý di tích trên toàn quốc để đẩy mạnh xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, cập nhật và khai thác thông tin, dữ liệu qua mạng internet phục vụ cho việc quản lý và tránh tình trạng mất dữ liệu. Đồng bộ, tích hợp thông tin với các phần mềm do Cục Di sản văn hóa xây dựng đã được ứng dụng tại các cơ quan đơn vị trên toàn quốc (phần mềm quản lý di tích; quản lý hồ sơ di tích; Hệ thống thông tin quản lý hiện vật). Qua Tập huấn - Đào tạo, viên chức chuyên ngành có thể nắm bắt cơ bản các tính năng cũng như sử dụng, nhập liệu và khai thác phần mềm, ứng dụng ngay vào công tác tại đơn vị.

Cục Di sản văn hóa được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích theo hình thức trực tuyến.

Duy Hà