Đắk Lắk tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trong mùa mưa, bão năm 2020

Cập nhật lúc: 14:58 07/05/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 936/SVHTTDL-QLDSVH gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề nghị phối hợp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trong mùa mưa, bão năm 2020.

Nhà Đày Buôn Ma Thuột

Theo văn bản, trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm phối hợp chỉ đạo, thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu tham quan của Nhân dân, du khách tại di tích, góp phần bảo tồn di sản văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa mưa, bão sắp đến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ di tích, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật về di sản văn hóa tại địa phương. (2) Có phương án bảo vệ, xử lý kịp thời các công trình di tích trước diễn biến phức tạp do thời tiết, mưa, bão gây ra, có nguy cơ hủy hoại nghiêm trọng; bố trí, cắt cử người trông coi, bảo vệ di tích, không để xảy ra sự cố mất an toàn về phòng, chống cháy nổ và các hình thức khác làm ảnh hưởng đến di tích. (3) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở đơn vị là chủ sở hữu di tích hoặc người được giao trực tiếp quản lý, khai thác di tích và tổ chức, cá nhân có liên quan, nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ di tích; phát hiện, xử lý kịp thời hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm đến di tích theo quy định của pháp luật.

Xem văn bản tại đây

Duy Hà