Đắk Lắk để nghị 3 Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật lúc: 14:59 10/09/2020

Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Văn bản số 8099/UBND-KGVX về việc thực hiện quy trình lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Văn bản, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất thực hiện quy trình lập Hồ sơ khoa học 3 Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm có: Nghi lễ vòng đời người của dân tộc Mnông ở huyện Lắk; Các bài chiêng cổ của dân tộc Êđê ở huyện Ea H’Leo; Lời nói vần của dân tộc Êđê ở huyện Cư M’gar.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh ĐắkLắk giao chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức lập và thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể theo đúng trình tự được quy định tại Thông tư số 04/2010/TTBVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định hiện hành; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xem văn bản tại đây

Dương Nguyễn