Chương trình "Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời" tháng 10 - 2020

Cập nhật lúc: 21:28 26/10/2020

Tối 26/10, Sở Nội vụ phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” tháng 10 - 2020 với chủ đề “Phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn tỉnh”. 
Tham gia chương trình có các vị khách mời: ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Y Si Thắt Ksơr, Quyền Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn; ông Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng.
Các vị khách mời tham gia Chương trình “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời”.
Tại chương trình, các vị khách mời đã thông tin đến khán giả những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của tỉnh; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các địa phương; việc khai thác, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…
Trong thời gian diễn ra chương trình, nhiều khán giả đã gọi điện thoại trực tiếp đến hỏi một số nội dung quan tâm như: chính sách hỗ trợ nghệ nhân dân gian; kế hoạch tổ chức các lớp dạy chế tác và đánh cồng chiêng; giải pháp để quảng bá, phát triển các giá trị văn hóa đặc trưng gắn với phát triển du lịch... đã được các vị khách mời giải đáp, tư vấn cụ thể.