Chấn chỉnh hoạt động Hầu đồng trong thực hành di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Cập nhật lúc: 08:36 22/02/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 618/BVHTTDl-DSVH, gửi  Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để chấn chỉnh hoạt động hầu đồng trong thực hành di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Theo đó, yêu cầu các Sở kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm, sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật thể với các nội dung: Một là chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ Mẫu hoặc di tích thờ Mẫu; không tổ chức nghi lễ hâu đông ơ khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc dường phố. Hai là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người thực hành về giá trị của di sản, qua đó khuyến cáo hạn chế việc sử dụng nhiều vàng mã và dồ lễ đặt tiền để chia, phát lộc trong lễ hầu đồng. Ba là ngăn chặn, xử lý hiện tượng lợi dụng hầu đồng, lợi dụng niềm tin của Nhân dân để trục lợi, kiếm tiền và làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng. Bốn là trình UBND tỉnh/thành phố xem xét ban hành quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích, trong đó quv định rõ không gian và thời gian được thực hành hầu đồng tại di tích nhằm bảo đảm sự trang nghiêm và không gian phục vụ khách tham quan di tích./.

Nhị Bình