Cấp trang phục truyền thống cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh

Cập nhật lúc: 20:13 17/09/2021

Ngày 17/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương cấp 10 bộ trang phục nữ truyền thống người M’Nông cho đội nghệ nhân buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi và 11 bộ trang phục truyền thống người Êđê (4 bộ trang phục nữ và 7 áo nam) cho buôn Cuah A, xã Yang Reh, huyện Krông Bông.

Trao 10 bộ trang phục nữ truyền thống người M’Nông cho đội nghệ nhân buôn Jiê Yuk

Theo Kế hoạch trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cấp 60 bộ trang phục truyền thống và 3 bộ chiêng cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống cho đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm khích lệ, động viên tinh thần đối với nghệ nhân đánh chiêng, biểu diễn cồng chiêng, nâng cao ý thức trách nhiệm, gìn giữ di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Trao trang phục truyền thống cho đội nghệ nhân buôn Cuah A, xã Yang Reh, huyện Krông Bông

Được biết, kinh phí đúc mới 3 bộ chiêng và 60 bộ trang phục truyền thống được trích từ ngân sách Nhà nước chi cho mục tiêu Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020, theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30/8/2016 về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020.

QLVH