Cấp 10 bộ chiêng và trang phục truyền thống cho cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc: 08:33 01/10/2018

Ngày 28/9/2018, 10 bộ chiêng (trong đó có 7 bộ chiêng Êđê, 2 bộ chiêng M’nông và 1 bộ chiêng Jarai) được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hợp đồng với các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều (Quảng Nam) chế tác được chuyền về TP. Buôn Ma Thuột để các nghệ nhân kiểm định chất lượng.

Theo đó, một Hội đồng thẩm định chiêng cũng được thành lập để chỉnh sửa thang âm từng bộ chiêng cho phù hợp với nhịp điệu, tiết tấu của mỗi cộng đồng dân tộc trước khi bàn giao cho các buôn làng.

Các nghệ nhân đang thẩm định chiêng

Được biết, kinh phí đúc mới 10 bộ chiêng là được trích từ ngân sách Nhà nước chi cho mục tiêu Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020. 10 bộ chiêng trên sẽ được đưa về 10 buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để bà con sử dụng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiêu biểu này.

Được biết, trong đợt này Sở VHTTDL sẽ cấp 80 bộ áo, váy nữ và 07 áo nam truyền thống dân tộc Ê đê; 47 áo nam truyền thống dân tộc M’nông cho các buôn dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ama Phong