Bảo tàng tỉnh sưu tầm, điều tra thông tin về Bộ sưu tập Ché của dân tộc Êđê

Cập nhật lúc: 08:09 23/04/2018

Nhằm bổ sung nguồn thông tin cho Bộ sưu tập Ché của dân tộc Êđê (gồm 78 hiện vật) đang được lưu giữ tại đơn vị. Từ ngày 18/4 - 20/4/2018, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức làm việc, thu thập thông tin về Ché từ các nghệ nhân Êđê và những người am hiểu về Ché trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi làm việc

Thông qua các buổi làm việc, các nguồn thông tin thu nhận được về Ché, gồm: Các dòng Ché, đặc điểm nhận dạng, nghi lễ gắn liền với Ché,… sẽ được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện. Đồng thời, trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh sẽ tiến hành đi điền dã, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các nghệ nhân, các nhà am hiểu về Ché, các nhà khoa học,… để hoàn thiện thông tin và tiến hành xuất bản Ấn phẩm “Ché trong đời sống của dân tộc Êđê tại Đắk Lắk”. 

Trao đổi thông tin về từ chiếc Ché

Theo kế hoạch, dự kiến Ấn phẩm sẽ được xuất bản vào Quý IV năm 2018 cùng với việc trưng bày chuyên đề Bộ sưu tập Ché tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Phương Hiếu