Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk kêu gọi hiến tặng tài liệu, hiện vật

Cập nhật lúc: 20:37 21/10/2018

Bảo tàng tỉnh đang kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tây Nguyên hiến tặng tài liệu, hiện vật, hình ảnh lịên quan đến lịch sử, văn hoá, dân tộc nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và bảo tồn tại đây.  

Danh mục Bảo tàng kêu gọi bao gồm: Thư từ, kỷ vật cá nhân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ (1945 - 1975); Tài liệu, hiện vật liên quan đến thời kỳ bao cấp (1976 - 1986) như tem phiếu, sổ mua hàng, các vật dụng sinh hoạt đời thường như tủ chén, phích nước, quạt điện, radio, đồng hồ, bàn ủi than, cối xay truyền thống; Các vật dụng sinh hoạt hằng ngày và trong nghi lễ của các dân tộc : Êđê, M’nông, Jarai, Sê Đăng, Bru – Vân Kiều, Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông.
    

Kiểm tra hiện vật trước khi nhập vào kho Bảo tàng Đắ k Lắk

Việc làm này nhằm mục đích bổ sung, làm phong phú thêm kho tài liệu, hiện vật, hình ảnh tại Bảo tàng, tiến đến xây dựng Bảo tàng Đắk Lắk trở thành Bảo tàng khu vực Tây Nguyên vào năm 2025.

Phương Đình (Nguồn: Báo Đắk Lắk)