Bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Cập nhật lúc: 16:08 03/02/2021

Đó là nội dung được Cục Di sản văn hóa chỉ đạo các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới, Ban quản lý/Trung tâm bảo tồn/ Khu di tích tại Công văn số 30/DSVH-BT

 

Bảo tàng thế giới Cà phê

Theo Văn bản, Cục Di sản văn hóa đề nghị các các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền và tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Tăng cường hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, giáo dục lịch sử, truyền thống để phục vụ tốt khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021;  Phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội tại di tích trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục tập quán của từng địa phương. Thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn các hoạt động lễ hội có tập trung đông người; Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng tại di tích phù hợp với truyền thống, hạn chế tránh lãng phí trong việc đốt vàng mã tại di tích; Kiểm tra, giám sát chất lượng các dịch vụ phục vụ tại bảo tàng, di tích;  Phối hợp với các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc; tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan, môi trường tại di tích, tổ chức hoạt động dịch vụ, đặt tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định. (2) Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích: Rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp… đồng thời với việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng, di tích trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức, người lao động của bảo tàng, ban quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan (Tham khảo tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Di sản văn hóa www.dsvh.gov.vn, mục “Phòng chống rủi ro”).

Duy Hà