Đắk Lắk phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật lúc: 15:25 05/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2615/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu nhằm hướng đến việc xây dựng các di tích trở thành các điểm du lịch văn hóa, các “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành “Điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”. Trong đó, quan tâm đầu tư các di tích có tiềm năng, nhất là các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với du lịch, tạo thành sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng hấp dẫn, thu hút khách tham quan, du lịch; góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Di tích Biệt điện Bảo Đại (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 2021 – 2025 là tiếp tục rà soát, kiểm kê các loại hình di tích trên địa bàn tỉnh, những di tích không đủ điều kiện đề nghị đưa ra khỏi danh mục. Lập thủ tục đề nghị các cấp thẩm quyền xếp hạng 15 di tích, trong đó 3 di tích quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh; Lập dự án bảo quản, tu bổ phục hồi, phát huy mạnh mẽ di tích Biệt điện Bảo Đại để thu hút khách tham quan, du lịch; Đầu tư trùng tu, tôn tạo các hạng mục công trình trong Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích thành điểm nhấn văn hóa, lịch sử. Tạo thành sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế.

UBND tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư 6 dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn với tổng kinh phí gần 110 tỉ đồng. Trong đó, từ nay đến 2023 ưu tiên triển khai việc trùng tu, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột; chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk; Di tích Biệt điện Bảo Đại và tu bổ, bảo quản, phục hồi Khu di tích lịch sử Sở chỉ huy – Nơi công bố quyết định thành lập Quân đoàn 3. Đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc tu bổ, phục hồi di tích Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa Đắk Lắk năm 1945 ở dãy nhà 71 Lý Thường Kiệt; Bảo tồn, phát huy di tích Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1965 – 1975; Khu du lịch danh thắng cụm thác Drai Nur, thác Dray Sáp Thượng.

Sở VHTT&DL sẽ phối hợp các Sở, ngành và chính quyền các địa phương tiến hành đo đạc, xác định ranh giới để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cắm mốc ranh giới, phấn đấu đạt 50% tổng số các di tích đã được xếp hạng. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di tích; bảo vệ môi trường di tích; hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, trông coi, phát huy giá trị của di tích…

Kim Bảo