Đắk Lắk: Cấp 190 bộ trang phục và 6 bộ chiêng cho các đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở buôn dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc: 08:58 16/10/2021

Chiều 15-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương đã cấp 11 bộ trang phục nam truyền thống Gia Rai cho Đội nghệ nhân  buôn M’Thal (thuộc 8, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp).

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp 10 bộ trang phục nữ truyền thống M’Nông cho Đội nghệ nhân buôn Jiê Yuk (xã Đắk Phơi, huyện Lắk) và cấp 11 bộ trang phục truyền thống Êđê (4 bộ trang phục nữ và 7 áo nam) cho nghệ nhân buôn Cuah A, (xã Yang Reh, huyện Krông Bông).

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thụy Phương Hiếu trao trang phục cho các nghệ nhân

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 đợt cấp 190 bộ trang phục và 6 bộ chiêng cho các đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở buôn dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Trao trang phục cho các nghệ nhân

  Kinh phí chiêng và trang phục truyền thống được trích từ ngân sách Nhà nước chi cho mục tiêu Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND, ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30-8-2016 về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020.

Hữu Hùng