5 đội chiêng tiêu biểu được công nhận năng lực cấp thành phố

Cập nhật lúc: 09:59 25/06/2020

Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Buôn Ma Thuột cho biết, 5 đội cồng chiêng của buôn Kô Siêr (phường Tân Lập), Akô Dhông (phường Tân Lợi), buôn Ea Bông (xã Cư Êbur), buôn Tuôr và làng Thái (xã Hòa Phú) vừa được công nhận năng lực cấp thành phố.

Theo Ban Chỉ đạo Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột” (giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2030), hiện thành phố có 23 đội cồng chiêng trên 33 buôn làng được thành lập và thường xuyên thực hành trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Trong số đó có khoảng 10 đội chiêng đủ năng lực trình diễn và truyền dạy cho thế hệ tiếp nối, bảo đảm yêu cầu bảo tồn và phát huy vốn di sản quý báu này trong thời gian tới. 

Các nghệ nhân trong đội chiêng buôn Kô Siêr

UBND TP. Buôn Ma Thuột giao cho Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục khảo sát, đánh giá năng lực của các đội cồng chiêng trên địa bàn nhằm công nhận danh hiệu trên; đồng thời đại diện cho tỉnh tham gia các cuộc liên hoan, giao lưu và trình diễn cồng chiêng trong khu vực Tây Nguyên và những vùng, miền khác trong cả nước.

Đội chiêng buôn Akô Dhông trình diễn giao lưu với du khách

Theo đó, hằng năm Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí giúp các đội chiêng được công nhận mua sắm, chỉnh sửa và hoàn thiện dàn chiêng của mình nhằm phục vụ công tác biểu diễn và truyền dạy cồng chiêng cho cộng đồng. 

Phương Đình