Đã có Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.

Xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 5135/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Cho chủ trương xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Tờ trình số 1143/TTr-SVHTTDL về việc đề nghị UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Triển khai Công văn số 2009/BVHTTDL-DSVH ngày 28/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao va Du lịch về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ban hành Kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Nhằm bổ sung tư liệu, hiện vật, hình ảnh, phim về các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, từng bước xây dựng Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Họp Hội đồng mua hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/5, Hội đồng thẩm định mua hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk do đồng chí H’Jim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng đã họp để thẩm định giá mua các hiện vật của Nghệ nhân Võ Văn Hải cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Trên cơ sở Công văn số 1909/BVHTTDL-DSVH ngày 20/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4161/UBND-KGVX,

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh vừa có văn bản số 4131/UBND-KGVX, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ phục hồi di tích.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại các khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Đó là nhiệm vụ UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phòng chống cháy, nổ tại các Bảo tàng và Di tích

Cục Di sản văn hóa vừa có văn bản số 277/DSVH-BT, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tập trung xây dựng Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk là Di tich lịch sử cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xếp hạng...

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Sáng 25/4, tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Sau một thời gian kiên trì lập hồ sơ khoa học của Di tích và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng Nhà đày Buôn Ma Thuột là Di tích quốc gia đặc biệt.

Nỗ lực phát huy giá trị Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột (Kỳ cuối)

Khi đến tham quan Nhà đày Buôn Ma Thuột, du khách sẽ nhận ra ở đây có gì khác biệt so với nơi khác là điều quan trọng bậc nhất đặt ra trong mục tiêu biến di tích lịch sử này...

Nỗ lực phát huy giá trị Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột (Kỳ 2)

Việc công nhận Nhà đày Buôn Ma Thuột là Di tích Quốc gia đặc biệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều quan trọng nhất đặt ra ở đây là công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích này sao cho xứng tầm, đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều người.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE