Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Văn bản số 7837/KH-UBND, ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh v/v Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 06/10/2017
Văn bản số 4091/BVHTTDL, ngày 28/09/2017 của Bộ VHTTDL Hướng dẫn thực hiện đối với dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL 06/10/2017
Quyết định số 2717/QĐ-UBND, ngày 29/09/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v Xếp hạng di tích cấp tỉnh di tích lịch sử Đền thờ Đức Thánh Trần, phường An Lạc,thị xã Buôn Hồ ,tỉnh Đắk Lắk 03/10/2017
Văn bản số 3982/VHCS, ngày 20/09/2017 của Bộ VHTTDL Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu 27/09/2017
Quyết định số 2664/QĐ-UBND, ngày 26/09/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v ban hành kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 27/09/2017
Công văn số 6754/UBND-KGVX, ngày 28/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v thực hiện Quyết định số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ 15/09/2017
Công văn số 1615/SVHTTDL-QLDL, ngày 11/09/2017 của Sở VHTTDL Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành du lịch 12/09/2017
Văn bản số 1583/SVHTTDL-QLVH, ngày 05/09/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017 06/09/2017
Công văn số 456/BTC, ngày 01/09/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự Tiếp tục triển khai cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 05/09/2017
Quyết định số 2989/QĐ -BVHTTDL, ngày 02/08/2017 của Bộ VHTTDL QĐ phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL 05/09/2017
Quyết định số 2279/QĐ-UBND - 24/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Phê duyệt chỉ tiêu và KH tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, tp thuộc UBND tỉnh 29/08/2017
Thông báo số 179/TB-UBND - 25/08/2017 của UBND tỉnh v/v tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Đăk Lăk 2017. 29/08/2017
Công văn số 1522/SVHTTDL-QLDSVH - 28/08/2017 của Sở VHTTDL Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh 28/08/2017
Báo cáo số 1527/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC công tác VHTTDL tháng 8/2017 28/08/2017
Báo cáo số 1524/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC tuần (21/8 - 27/8/2017) 28/08/2017
Công điện số 04/CĐ-UBND - 23/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v đảm bảo trật tự ,an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 2-9 24/08/2017
Thông báo số 1513/TB-SVHTTDL, ngày 24/08/2017 của Sở VHTTDL TB kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà - PGĐ Sở tại cuộc họp đánh giá tình hình công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017 của Thư viện tỉnh 24/08/2017
Công văn số 1508/SVHTTDL-QLTDTT, ngày- 23/08/2017 của Sở VHTTDL Phối hợp tuyên truyền Giải bóng chuyền Nữ tỉnh mở rộng 24/08/2017
Quyết định số 438/QĐ-SVHTTDL, ngày 24/08/2017 của Sở VHTTDL Ban hành KH hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 24/08/2017
Công văn số 1480/SVHTTDL-KHTC, ngày 22/08/2017 của Sở VHTTDL Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc 22/08/2017
Kế hoạch số 1481/KH-SVHTTDL, ngày 22/08/2017 của Sở VHTTDL KH tuyên truyền CCHC năm 2018 và thực hiện xã hội hóa các hoạt động VHTTDL 22/08/2017
Công văn số 1484/SVHTTDL-QLVH, ngày 22/08/2017] của Sở VHTTDL Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga 22/08/2017
Báo cáo số 112/BC-SKHCN - 18/08/2017 của Khối Thi đua số 6 (VHXH) BC sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của khối thi đua số 6 (VH-XH) 21/08/2017
Hướng dẫn số 46/HD-TG, ngày 18/08/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk HD công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) 21/08/2017
Công văn số 553/VHCS - 10/08/2017 của Cục VHCS Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 7/11/2017) 21/08/2017
Công điện số 1224/CĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018 18/08/2017
Báo cáo số 205/BC-UBND, ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực GD-ĐT, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thanh niên và trẻ em 18/08/2017
Công văn số 1459/SVHTTDL-QLVH, ngày 18/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuẩn hóa, thống nhất nghiệp vụ công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng 18/08/2017
BC tuần của Sở VHTTDL BC tuần (14/8 - 20/8/2017) 18/08/2017
Công văn số 213/LĐLĐ, ngày 15/08/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Tham gia cuộc thi "Báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018" 18/08/2017