Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Giấy mời số 2088/GM-SVHTTDL, ngày 25/9/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 (kèm tài liệu dự họp) 25/09/2019
Hướng dẫn số 94/HD-BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019) 29/08/2019
Công văn số 593/VHCS-VNQC của Cục Văn hóa cơ sở v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường 30/08/2019
Công văn số 7019/UBND-TH - 27/08/2019 v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh uỷ 27/08/2019
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 07/09/2019
GM- Dự Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm GM dự Hội nghị (Lúc 14g, ngày 03/7/2019 tại Hội trường A Sở VHTTDL) kèm theo tài liệu Hội nghị 01/07/2019
Quyết định số 1513/QĐ-UBND, ngày 20/06/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực VHTTDL thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/06/2019
Thông báo số 1267/TB-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 17/06/2019
Công văn số 3/SVHTTDL-QLDL, ngày 07/05/2019 v/v truyền thông chương trình ươm tạo khởi nghiệp du lịch năm 2019 07/05/2019
Công văn số 1096/SVHTTDL-QLVH Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v Tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đ/c Hoàng Đình Giong 22/05/2019
Công văn số 1116/SVHTTDL-QLDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v triển khai thực hiện QĐ số 08/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk 23/05/2019
Công văn số 1115/SVHTTDL-QLDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v bảo vệ môi trường hạn chế sử dụng túi nilon ống hút nhựa cốc nhựa dùng 1 lần 23/05/2019
Công văn 918/SVHTTDL-TCPC của Sở VHTTDL V/v hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019 02/05/2019
Công văn số 903/SVHTTDL-QLVH v/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường HCM - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 02/05/2019
Công văn số 886/SVHTTDL-QLTDTT, ngày 26/04/2019 của Sở VHTTDL v/v tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT và vui chơi giải trí cho trẻ em trong dịp hè 26/04/2019
429/QÐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 18/04/2019
Công văn số 739/SVHTTDL-QLVH của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm và một số nội dung về nghi lễ khánh tiết 11/04/2019
Quyết định số 603/QĐ-VHTTDL, ngày 28/12/2019 của Sở VHTTDL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/12/2018
Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh v/v Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 13/02/2019
Công văn số 235/VPUBND-HCTC - 28/03/2019 v/v rà soát các TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 28/03/2019
Công văn số 159/VHCS-QLHQC, ngày 19/03/2019 của Cục VHCS v/v tăng cường giám sát hoạt động quảng cáo rượu bia tại địa bàn 19/03/2019
Kế hoạch số 1056/KH-BVHTTDL, ngày 25/03/2019 của Bộ VHTTDL KH tổ chức các hoạt động ngày Văn hóa các dân tộc VN năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 25/03/2019
Quyết định số 673/QĐ-UBND, ngày 28/03/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28/03/2019
Quyết định số 4170/QĐ-BVHTTDL v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 09/11/2018
Quyết định số 4143/QĐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định số4057/QĐ-BVHTTDL Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 29/10/2018
Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 25/11/2018
Quyết định số 3869/QĐ-BVHTTDL Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 15/11/2018
Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 25/10/2018
Quyết định số 4117/QĐ-BVHTTDL Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 02/11/2018
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE