Tuyên tuyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai Kế hoạch số 2116/KH-SVHTTDL, ngày 07 tháng 10 năm 2021 về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021...

Huyện Ea H’leo triển khai hướng dẫn và phát phiếu đăng ký “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’Leo vừa phối hợp với UBND xã Ea Hiao tổ chức hướng dẫn và phát phiếu đăng ký cho 04 nhóm đối tượng đăng ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Ea Hiao.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc: Từ thực tiễn Đắk Lắk

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình...

Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho các thành viên. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hài hòa, phát triển bền vững.

Lo ngại ly hôn gia đình trẻ (Kỳ 2)

Lo ngại ly hôn gia đình trẻ (Kỳ 2)

Lo ngại ly hôn gia đình trẻ (Kỳ 1)

Gia đình là môi trường để nuôi dưỡng và hình thành nhân cách cá nhân. Gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ sẽ giúp cho xã hội phát triển tốt hơn.

Xây dựng gia đình hạnh phúc: Những cách làm hay của phụ nữ

Với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ chị em phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Cùng "xây nhà" và xây "tổ ấm"

Ngôi nhà sàn truyền thống của gia đình chị H’loc Mlô ở buôn Alê A (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) có ba thế hệ cùng sinh sống luôn đầm ấm, vui vẻ tiếng cười đùa.

Ban hành Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1873/QĐ-BVHTTDL về ban hành Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1163/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản 7641/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh

Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 – 2020

Chiều 23/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 – 2020.

Phát động và đăng ký thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020

Sáng 14/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn tổ chức Lễ phát động và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020 tại xã Ea Nuôl.

Phát động và đăng ký thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020 tại huyện Lắk

Ngày 9/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Lắk tổ chức Lễ phát động và đăng ký thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 tại xã Buôn Tría.

Đắk Lắk tham gia Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020 tại Hà Nội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đoàn tham gia Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình".

VIDEO

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

Chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk chào 2022"

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE