Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nếp sống văn hóa gia đình và kiểm soát hoạt động quảng cáo đối với rượu, bia

Cập nhật lúc: 07:32 03/09/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau:

1. Cử tri đề nghị các ngành, các cấp, địa phương thường xuyên vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa gia đình (Câu số 6).

2. Cử tri đề nghị cần hạn chế việc quảng cáo rượu bia để góp phần giảm phòng, chống tác hại do rượu bia gây ra (Câu số 7).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số Số: 3282/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

1. Về đề nghị các ngành, các cấp, địa phương thường xuyên vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, phối hợp với các cơ quan Trung ương ban hành:

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

- Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/218 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giai đoạn 2018-2022 nhằm thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên diện rộng, hướng tới nhiều nhóm đối tượng trong xã hội.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong giai đoạn 2019-2020.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/218 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

- Tổ chức thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong giai đoạn 2019-2020 tại các tỉnh, thành phố.

- Tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở.

- Tổ chức hội thảo đánh giá thực hiện tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

2. Về đề nghị hạn chế quảng cáo rượu bia

Theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Luật Quảng cáo thì rượu từ 15 độ trở lên là hàng hóa cấm quảng cáo; bia và rượu dưới 15 độ là hàng hóa được phép quảng cáo. Tuy nhiên, xác định được yêu cầu cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo đối với rượu, bia, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ liên quan tham mưu xây dựng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng, dự án Luật Phòng chống, tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Trong nội dung của Luật đã có 02 điều (Điều 12 và Điều 13) quy định biện pháp hạn chế quảng cáo bia và rượu dưới 15 độ (về nội dung, phương tiện và thời gian quảng cáo).

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo bia và rượu dưới 15 độ, với một số yêu cầu sau:

- Hạn chế hình ảnh, ngôn ngữ hướng tới việc người tiếp nhận hiểu rằng rượu, bia có tác dụng thể hiện sự giao lưu thân thiện, hòa đồng, sự tự tin, phong cách thành đạt.

- Không sử dụng hình ảnh trẻ vị thành niên sử dụng rượu, bia hoặc hình ảnh người sử dụng rượu, bia đang điều khiển phương tiện giao thông.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo:

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên địa bàn; đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung nội dung cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng rượu, bia (Công văn số 159/VHCS-QLHĐQC ngày 19/3/2019).

- Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng thông qua việc chấp hành đề nghị bổ sung cảnh báo, tác hại nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng rượu, bia theo yêu cầu của Chính phủ (Công văn số 268/VHCS-QLHĐQC ngày 06/5/2019).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri./.

Nguon: Bo VHTTDL