Xã Ea Kênh đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật lúc: 08:07 20/03/2018

Ủy ban nhân dân xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc vừa long trọng tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Xã Ea Kênh được thành lập năm 1988, trên cơ sở tách từ xã Ea Knuếc, có diện tích tự nhiên 4.593 ha có hơn 2.800 hộ, với 12.700 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 45%, gần 90% dân số sống nhờ vào nông nghiệp.

Xuất phát điểm xây dựng phong trào Nông thôn mới tại địa phương, xã Ea Kênh chỉ đạt 7/19 tiêu chí trong đó các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa… còn rất thấp nhưng đến nay xã Ea kênh đã hoàn thành đủ 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Diễm - Phòng VH&TT huyện Krông Păc