UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành bảng chấm điểm 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020

Cập nhật lúc: 13:47 03/10/2017

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc ban hành bảng chấm điểm 19 tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017- 2020.

Theo đó, Bảng chấm điểm 19 tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017- 2020 gồm: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền thông; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; lao động có việc làm; tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng, an ninh.

Cũng theo Quyết định thì xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới khi tất cả các tiêu chí đạt ≥ 75 điểm/1 tiêu chí và các chỉ tiêu trong từng tiêu chí phải đạt điểm tối thiểu trở lên và xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới khi tất cả các tiêu chí đạt ≥85 điểm/1 tiêu chí và các chỉ tiêu trong từng tiêu chí phải đạt điểm tối thiểu trở lên.