Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 17:33 09/09/2019

Theo kế hoạch, trong hai ngày 24 và 25/9/2019, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Đắk Lắk, theo đó Đắk Lắk là một trong 40 tỉnh, thành phố trong cả nước được đoàn liên ngành kiểm tra trong đợt này.

Ảnh minh họa

Với mục đích kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để tham mưu, đề xuất các nội dung phù hợp sát với thực tiễn trong thời gian tới; đánh giá thực trạng Phong trào, kết quả thực hiện; sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp từ cơ sở. Những nội dung chính được quan tâm kiểm tra đó là: Thực trạng tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Đắk Lắk. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Phong trào. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, những nội dung đã triển khai theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018. Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương; đánh giá kết quả hoạt động của các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo. Những tồn tại, khó khăn trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đắk Lắk đã chọn thị xã Buôn Hồ và phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ để Đoàn công tác thực hiện kiểm tra tại cơ sở.

Võ Phượng