Triển khai Tháng hành động về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 10:50 26/06/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 5089/UBND-KGVX về triển khai Tháng hành động về phòng, chống ma túy năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tuy nhiên tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị: (1) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy; xây dựng và truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy trên các trang thông tin, mạng xã hội có nhiều người theo dõi, qua tin nhắn đến các thuê bao di động...; chú trọng đăng tải các tin, bài tuyên truyền về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: Cần sa, ketamine, “ma túy đá”, “tem giấy”, “bóng cười”..., thông tin về những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy; về tình hình, kết qủa công tác phòng, chống ma túy của các lực lượng chức năng để quần chúng Nhân dân biết, tích cực cung cấp những thông tin có liên quan đến các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy tại các địa bàn; tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. (2) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền phòng chống ma túy trong các hoạt đông văn hóa, văn nghệ, thề dục, thể thao; chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học và những nơi công cộng trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” 26/6 để cảnh báo, phòng ngừa chung. (3) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông phòng, chống ma túy trong hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên; gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề...(4) Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng, triển khai kế hoạch hành động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6. Rà soát đánh giá thực trạng công tác quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đề xuất, tham mưu các giải pháp giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho việc hoàn thành các chỉ tiêu công tác này trong năm 2019. Tăng cường quản lý, giám sát người nghiện ma túy, bảo đảm an toàn trong các cơ sở cai nghiện; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hương ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” tại các cơ sơ cai nghiện. (5) Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thân và tiền chất tại các cơ sờ y tế, nhà thuốc doanh nghiệp, không để sơ hở cho các đối tượng lợi dụng dùng vào các mục đích bất hợp pháp hoặc sản xuất trái phép chất ma túy. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xác định, kết luận tình trạng nghiện ma túy, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện theo quy định. Đánh giá hiệu qủa việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh. (6) Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyên trái phép chất ma túy; các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở địa bàn dân cư, nhất là những tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và mất an ninh trật tự tại địa phương; tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke... để tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. (7) Các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, ngành, UBND các huyện/thị xã/thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

TV