THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH SỐ 10

Cập nhật lúc: 14:38 21/04/2017

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 534-QĐ/TU ngày 12-4-2017, về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 11-8-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên. 

Cụ thể, sửa đổi bổ sung Điều 2 về việc cưới là: Tổ chức các nghi thức hôn lễ theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; chỉ tổ chức, mời khách dự tiệc cưới 1 lần, 1 nơi trong cùng một địa bàn tỉnh; không sử dụng công quỹ, phương tiện của cơ quan đi dự lễ cưới, tiệc cưới; không bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị phục vụ tiệc cưới trong giờ hành chính; không tổ chức tiệc cưới trong khuôn viên cơ quan, công sở, trong sân trường học. Cán bộ, đảng viên khi tổ chức đám cưới cho bản thân và cho con, số lượng người tham dự tiệc cưới riêng nhà trai, nhà gái không quá 450 người, nếu nhà trai, nhà gái tổ chức chung thì số lượng người tham dự không quá 700 người (bao gồm cả khách mời và họ hàng hai bên nhà trai, nhà gái)…

Sửa đổi, bổ sung Điều 3, đối với việc tang: Không tự ý sử dụng lòng, lề đường để dựng rạp khi gia đình có đám tang; người qua đời phải được chôn cất trong thời gian không quá 48 giờ sau khi khâm liệm; không rải tiền thật, vàng mã trên đường đưa tang; không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; hạn chế ăn, uống rượu, bia trong việc tang…

Điều 4, phần lễ hội: Trong thời gian tổ chức lễ hội, nghiêm cấm các hoạt động mê tín như, xem bói, gọi hồn, yểm bùa, trừ tà, phù phép chữa bệnh, đốt đồ mã…Thực hiện tốt văn hóa ứng xử của lễ hội, không có các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến không khí trang nghiêm của lễ hội; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường…

Tại Điều 6 về việc không uống rượu, bia, trước, trong giờ làm việc và hút thuộc lá: Cán bộ, đảng viên không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc của ngày làm việc, ngày trực; không điều khiển các phương tiện giao thông khi đã uống, rượu, bia vượt quá nồng độ cồn cho phép; cán bộ, đảng viên không được hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường…

Quyết định này cũng bổ sung nội dung mục II, về xử lý vi phạm: Cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định tùy theo mức độ, tính chất sẽ bị kiểm điểm, nhắc nhở hoặc xem xét, áp dụng các hình thức kỷ luật của Đảng: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng. Tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên vi phạm cũng phải được xem xét, kiểm điểm trách nhiệm…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-5-2017.

TH (Nguồn: baodaklak.vn)