Tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cập nhật lúc: 15:53 25/04/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 18 năm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2018; Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về đổi mới, nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, không chạy theo thành tích, đản bảo chất lượng việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo Nghị định số 112/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

Vừa qua, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lớp tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho hơn 170 học viên là chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình của 12 huyện, thị xã, thành phố và chuyên viên làm công tác văn hóa – xã hội của các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại Lớp học lần này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn 04 chuyên đề: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Hướng dẫn triển khai các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn triển khai thực hiện việc đăng ký, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ và in gần 5.000 bộ tài liệu liên quan đến một số văn bản mới của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh để cấp phát đến tận các thôn, buôn, tổ dân phố; nhằm cung cấp, hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng trong việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” hàng năm theo quy định của Chính phủ. Đặc biệt đối với 03 huyện khó khăn của tỉnh (Ea Súp, Lắk, M’Drắk) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND các huyện tổ chức tập huấn riêng cho đối tượng là Trưởng các Khu dân cư và chuyên viên của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Nguyễn Đẩu