Tập huấn Nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2018

Cập nhật lúc: 12:09 30/08/2018

Sáng 30/8, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Khai mạc lớp Nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có 392 học viên là cán bộ làm công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của 184 xã, phường thi trấn; cán bộ làm công tác xây dựng nếp sống văn hóa – gia đình thuộc Phòng Văn hóa – thông tin của 15 huyện thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách công tác gia đình, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở VHTTDL khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gia 2 ngày (30 - 31/8), học viên được truyền đạt các chuyên đề: Nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn buôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình xét xã đạt chuẩn nông thôn mới; Những kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực gia đình; Kỷ năng tư vấn cho người bị bạo lực gia đình;Thành lập mô hình Phòng chống bạo lực gia đình….

Học viên tham gia lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào các cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở. Giúp cho công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” được thống nhất và đạt hiệu quả. Đồng thời  nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở các cấp nắm được kiến thức cơ bản để nhận diện đầy đủ về tình trạng bạo lực gia đình hiện nay, nhằm có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu nguy cơ nghiêm trọng cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Chương trình văn nghệ chào mừng  

HH