Tập huấn nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2017

Cập nhật lúc: 14:36 02/08/2017

Từ ngày 02 – 03/8, tại Tp. Buôn Ma Thuột,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2017. Tham gia lớp tập hấn có 530 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Trong 02 ngày, học viên được tiếp cận các nội dung: Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thiết lập hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” “Thôn văn hóa”…; xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố, khu phố; các văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội…

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Văn Hà khai mạc lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới và những kiến thức cơ bản trong nghiệp vụ quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa cho các cán bộ trực tiếp công tác tại cơ sở…

Hoàng Tuệ