Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật lúc: 16:38 10/07/2020

Sáng 10/7, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phong trào; đồng chí Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị

Trong sáu tháng đầu năm 2020 Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động của Phong trào, đảm bảo nội dung, hiệu quả và thiết thực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương; văn hóa công sở trong các cơ quan nhà nước có tiến bộ rõ rệt. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy; công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nề nếp; việc cưới, việc tang có những chuyển biến tích cực; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được lan tỏa và nhân rộng. Góp phần nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào trong xây dựng và phát triển đất nước.

 Đồng chí Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng “Gia đình văn hóa” là nội dung quan trọng, cốt lõi của Phong trào, được các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay, có 413.578/445.870 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá” (đạt 92,8%). Việc triển khai thực hiện Phong trào xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa đã đạt những kết quả nổi bật và tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực của Nhân dân, có 2.314/2.481 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký danh hiệu thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 93,2%); có 25/32 phường, thị trấn đăng ký danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 18,1%). Toàn tỉnh có 1.660/1.720 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa (đạt 96,5%); công nhận lại đối với 15 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa của huyện Krông Năng. Số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 29,7%. Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh mô hình CLB “Phụ nữ với pháp luật và phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em” và “Phụ nữ với pháp luật và phòng, chống ma túy”, “Phụ nữ khỏe và đẹp”, 01 mô hình “Phụ nữ tham gia phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, 01 CLB “Nuôi dạy con tốt”/205 thành viên (tại các huyện: Ea Kar, Buôn Đôn, Cư Mgar)...

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên cùng với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng giao thông, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới với diện mạo mới sáng - xanh - sạch - đẹp. Hội Phụ nữ các cấp đã đảm nhận, thực hiện nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân đã xây dựng kế hoạch tổ chức hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có và xây dựng nông thôn văn minh. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị”... Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên tất cả các ngành, các lĩnh vực và đã được các cấp Đảng, Nhà nước ghi nhận và khen thưởng...

Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2020, đó là: 82,2 % trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Có 72 % trở lên thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 92 % trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 17 % trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 41 % phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ama Phong