Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Cập nhật lúc: 22:57 16/11/2018

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Y Déc H’ đơk phát biểu tại Hội nghị.  

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các nội dung thi đua.  Công tác hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều mô hình phù hợp, hiệu quả giúp hội viên, đoàn viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cụ thể hoá các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trên cơ sở đăng ký “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hoá”, các tổ chức thành viên tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, ở cơ quan, đơn vị... 

 Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Hội nghị.

Đến nay toàn tỉnh có trên 350.000 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 81,66%; có 1.779 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá, đạt tỷ lệ 71,8%. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn thôn mới; mục tiêu kết thúc năm 2018 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể vì đã có thành tích trong công tác ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 6 cá nhân.

Quang Huy