Sơ kết 02 năm (2016 – 2017) thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cập nhật lúc: 12:30 05/04/2018

Sáng 5/4, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã  tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm (2016 – 2017) thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào; bà H’Lim Niê, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào, cùng toàn thể  thành viên Ban Chỉ đạo trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Trong những năm qua,  Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cùng với việc triển khai phong trào và các cuộc vận động, nhiều chính sách an sinh xã hội thuộc nhiều lĩnh vực đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đồng bộ. Phong trào đã có sức hút và lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần to lớn trong việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước,mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, theo quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư; góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bà H’Lim Niê, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào điều hành thảo luận  

Theo Báo cáo đánh giá giai đoạn 2016 - 2017, toàn tỉnh có 350.084/442.677 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 82,4%);1.779/2.478 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 71,8%).Toàn tỉnh có 152/152 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 100%;  24/152 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 32/32 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị, đạt 100%, tính đến ngày 31/12/2017 có 13/32 phường, thị trấn được công nhận “Danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị”; 29/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 1.836/1.865 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa, trong đó 1.684/1.865 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 90,3%). 

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh báo cáo tham luận tại hội nghị

Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân phát triển mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở; trung bình hàng năm tổ chức được 05 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, 15 giải thể thao cấp huyện và 120 giải thể thao cấp xã thu hút hàng ngàn vận động viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ.  Đến nay số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên (đạt 30%).Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động sức dân làm mới 125 km đường ngõ xóm; làm mới 10,2 km kênh mương, nâng cấp sửa chữa 236 km đường giao thông thôn, tự nguyện đóng góp 178 tỷ đồng, hiến 182.000 m2 đất và hơn 53.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu...

Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc tổ chức tuyên truyền vận động xây dựng gia đình văn hóa; khó khăn trong triển khai cấp huyện; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt...nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả triển khai phong trào trong giai đoạn tới…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào đã đánh giá cao sự nỗ lực của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai Phong trào đến với toàn dân. Để Phong trào phát huy hiệu quả, đề nghị các địa phương cần có nhiều hoạt động sáng tạo vận dụng sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành đi vào chiều sâu, chất lượng, mang tính bền vững, phát huy tốt xã hội hóa trong quá trình thực hiện Phong trào…

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ Phong trào năm 2019 – 2020, đó là:  tiếp tục đẩy mạnh phát triển sâu rộng gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia. Phấn đấu chỉ tiêu có 85% trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; có 76% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; có 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 17% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 41% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ama Phong