Phường Tự An đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cập nhật lúc: 09:09 24/12/2016

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Phường Tự An trong thời gian vừa qua đã từng bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hầu hết các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức đầy đủ vị trí tầm quan trọng của cuộc vận động nên đã tập trung triển khai khá đồng bộ và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tác động tích cực đối với phong trào phát triển kinh tế - xã hội của các tổ dân phố, cơ quan đơn vị sản xuất kinh doanh.

Nằm ở Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, phường Tự An có diện tích tự nhiên 526 ha, dân số 4.683 hộ, 19.599 khẩu với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, được phân bố ở 12 tổ dân phố.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã thu hút đông đảo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa luôn được chú trọng; công tác bình xét gia đình văn hóa hàng năm được tiến hành đúng quy trình; nhiều tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, như bóng đá, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh và các loại hình thể thao khác đã thu hút được đông đảo người dân tham gia… Đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng phát triển, tính đến cuối năm 2015, số hộ nghèo còn 13 hộ. Người dân luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ công dân đối với nhà nước; nhiều phong trào thi đua yêu nước được người dân tích cực hưởng ứng.

Trong thời gian tới (2016 – 2020) Phường đã đưa phương hướng phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Trên 70% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên; 80% tổ dân phố thực hiện tốt Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên; 80% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị; duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ, hoạt động thể dục thể thao…

 

Một số hình ảnh phong trào thể dục thể thao của phường Tự An.

Ama Phong