Một số kết quả sau 5 năm xây dựng nông thôn mới của Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09:02 24/12/2016

Toàn tỉnh đã huy động được khoảng 37.456 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn ngân sách nhà nước 8.356 tỷ đồng; vốn tín dụng khoảng 17.718 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khoảng 1.322 tỷ đồng; vốn huy động từ nhân dân khoảng 1.490 tỷ đồng; vốn huy động từ các nguồn khác đạt khoảng 8.570 tỷ đồng.

Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới,  nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp khoảng 961 tỷ đồng, hiến trên 955.000 m2 đất, hơn 102 ngàn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, sân thể thao… 

Đến nay, toàn tỉnh có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn, 40 xã đạt từ 13 - 18 tiêu chí, 34 xã đạt từ 10 - 12 tiêu chí, 62 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 6 xã đạt 3 - 4 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 40% số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 2 - 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 46 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%; 70% số thôn, buôn có Nhà văn hóa đạt chuẩn… Tổng nhu cầu vốn dự kiến huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh ước khoảng 56.987 tỷ đồng.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Ông Y Biêr Niê, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải), ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) trao khen thưởng cho các tập thể xuất sắc.

Quang Huy