Kiện toàn BCĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Cập nhật lúc: 21:19 03/05/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo Quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

 

Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Dân vận Trung ương; Bộ Công an; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng); Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và truyền thông; Bộ Lao động-Thương binh và xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập BCĐ Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng sâu rộng trong cả nước và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động khác.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên phạm vi toàn quốc, các khu vực và vùng miền; chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do Ban Chỉ đạo ban hành.

TV (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)