Kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Cư Kuin

Cập nhật lúc: 13:34 08/10/2017

Chiều ngày 5/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh do ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Cư Kuin.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban chỉ đạo huyện báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện phong trào. Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã trở thành một cuộc vận động lớn đã thu hút được đông đảo nhân dân hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội của huyện.

 Huyện Cư Kuin có tổng diện tích tự nhiện 28.870 ha, dân số 103.844 người, với 16 dân tộc an hem cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 28,99%. được phân bố ở 8 đơn vị hành chính cấp xã, với 113 thôn, buôn.Trong những năm qua, Phát động Phong trào TDĐKXDĐSVH, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đoàn kết phát huy nội lực, khắc phục khó khăn từng bước xây dựng huyện phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo báo cáo, năm 2016 có 16.890 hộ gia đình văn hóa (đạt 76%); 70 thôn, buôn 70 đạt tiêu chuẩn văn hóa (đạt 62%); 100 cơ quan, đơn vị văn hóa đạt (đạt 88%); Phủ sóng phát thanh, truyền hình đạt 100%. Năm 2017 đang triển khai, dự kiến Gia đình văn hóa đạt 77%, thôn, buôn đạt 63%, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 89%; 01 xã văn hóa. Nhân dân luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;đến nay 113/113 thôn, buôn đã xây dựng hương ước, quy ước…

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển cả chiều rộng rộng lẫn chiều sâu, đã trở thành một phong trào tự nguyện, tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức, viên chức tham gia. Đến nay tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên trên địa bàn huyện chiếm 27% dân số, gia đình thể thao 17%. Có 15 sân vận động, 3 sân tennis, 12 sân bóng đá mini, 17 sân cầu lông thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân đến tập luyện và thi đấu . Bên cạnh đó hoạt động TDTT trong các trường học cũng thường xuyên tập luyện, 100% các trường đều tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa…Các lễ hội truyền thống thường xuyên tổ chức như cầu mưa, cúng bến nước, đua thuyền, dân gian Việt Bắc.... Việc cưới, việc tang, lễ hội đã được thực hiện trang trọng, văn minh, tiết kiệm; đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, những nét đẹp của văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của đồng bào trong huyện được giữ gìn, phát huy…

Lãnh đạo huyện báo cáo tình hình thực hiện 

Các phong trào trên tác động đến phong trào xây dựng gia đình, thôn, buôn văn hóa, tạo nên diện mạo mới trên địa bàn, tiếp tục khẳng định phong trào đã đáp ứng được yêu cầu là cầu nối giữa Đảng - Chính quyền - Nhân dân, khơi dậy nguồn lực truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực trong nhân dân, tác động mạnh và hiệu quả góp phần thúc đẩy thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển và đi lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào ở địa phương vẫn còn một số hạn chế, như: Hoạt động phong trào xây dựng ở một số địa phương còn nặng tính hình thức, chưa tạo ra được nhiều mô hình, điểm sáng về văn hoá để nhân ra diện rộng. Cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở kiêm nhiệm; nhiều công việc, chuyên môn một số xã còn yếu, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong thực hiện Phong trào dẫn đến hiệu quả đạt được chưa cao; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ đồng bộ...

 Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được và những hạn chế  trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo từ huyện đến xã; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân…  

* Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Phong tràoTDĐKXDĐSVH xã Ea Ktur, tại đây đoàn đã được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Phong tràoTDĐKXDĐSVH xã.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Ea Ktur

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, xã Ea Mnang là đơn vị thực hiện khá tốt phong trào này. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, tự lực, tự cường phấn đấu vượt qua mọi khó khăn phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội. Đời sống của nhân dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên; an ninh tật tự luôn được đảm bảo, người dân luôn sống và làm việc theo hiến pháp và phấp luật, chấp hành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Gia Phong