Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phường An Bình

Cập nhật lúc: 22:21 10/10/2017

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh vừa tổ chức đoàn kiểm tra quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, do ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXĐSVH phường An Bình báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. Trong những năm qua, triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH phường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng địa phương ổn định về chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Quang cảnh buổi làm việc

Phường An Bình có diện tích tự nhiên 808 ha (chủ yếu là sản xuất cây công nghiệp dài ngày như: cà phê, hồ tiêu và các cây ăn trái có giá trị kinh tế cao); với 2418 hộ, 10983 khẩu, 9 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 12 tổ dân phố.

 Hằng năm, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch công tác, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào; đồng thòi phối hợp thường xuyên với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Đến nay, trên địa bàn phường có 90,8&% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 12/12 tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước; 10/12 tổ dân phố giữ vững danh hiệu tổ dân phố nhiều năm liền… Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân khôi phục và phát huy tốt cá giá trị văn hóa truyền thống bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong phú, đa dạng nét văn hóa dân tộc. Các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan từng bước được xóa bỏ; nếp sống văn minh trong việc cước, việc tang và lễ hội được phát huy; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển; truyền thống đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm được phát huy… Nhân dân trong phường luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thược hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân; tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, không để xẩy ra các tệ nạn xã hội…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phường vẫn gặp không ít khó khăn, như: điều kiện cơ sở vật chất, nơi tổ chức hội họp càn thiếu thốn; kinh phí đầu tư cho phong trào còn hạn chế; đội ngũ cán bộ văn hóa xã chưa được đào tạo bài bản; công tác tuyên truyền vận động nhân dân đôi lúc, đôi nơi chưa hiệu quả; một số chương trình chưa triển khai chưa sát với thực tiễn;…

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi giữa Ban chỉ đạo phong trào của phường và đoàn kiểm tra nhằm chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; đồng thời giải đáp những vướng mắc trong quá trình triên khai phong trào tại địa phương. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn của địa phương; đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân; kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình; Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo để công tác xây dựng đời sống văn hóa trong những năm tiếp theo phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Gia Phong