Kiểm tra phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở xã Băng A Drênh

Cập nhật lúc: 04:54 04/10/2017

Sáng ngày 3/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh do ông Nguyễn Văn Hà, Chánh văn phòng ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào ở cơ sở.  

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện Ban Chỉ đạo xã đã báo cáo những kết quả đạt được và thuân lợi, khó khăn trong quá trình triển khai phòng trào TDĐKXDĐSVH của xã. Theo đó, xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana được thành lập từ năm 2003, hiện có 994 hộ, 4638 khẩu, sinh sống ở 07 thôn, buôn (trong đó, có 02 buôn đồng bào dân tộc thiểu số). Nhân dân trên địa bàn xã sinh sống chủ yếu từ việc sản xuất nông nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc xã Băng A Drênh đã đoàn kết, thống nhất ý chí, tự lực, tự cường phấn đấu vượt qua mọi khó khăn phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội. Đời sống của nhân dân có nhiều khởi sắc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân ngày càng được nâng cao.

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận và các ngành, đoàn thể, đã có nhiều chương trình phối hợp vận động nhân dân tham. Thường xuyên chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền,vận động trong các buổi họp, sinh hoạt tại thôn, buôn để nhân dân hiểu và thực hiện

Ngay từ đầu năm, BCĐ xã triển khai nội dung Phong trào đến các thôn, buôn. Ban công tác Mặt trận các thôn, buôn triển khai đến các hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa; tỷ lệ đăng ký Gia đình văn hóa (GĐVH) hàng năm luôn đạt 100%. Các thôn, buôn luôn tích cực trong việc phát huy và giữ vững danh hiệu thôn, buôn văn hóa.  

Đến nay, xã đã đạt được 11 trên 19 tiêu chí ước tính đến hết năm 2017 đạt 12/19 tiêu chí. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí nhằm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nội dung xây dựng xã văn hóa thực sự có tác dụng hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.  Các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan cơ bản đã được khắc phục. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

  Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp; các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục từng bước được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng được nhu cầu học tập sinh hoạt của nhân dân; cảnh quan môi trường được cải thiện. Hiện nay, trong toàn xã chỉ có 3/7 thôn, buôn có hội trường và Nhà sinh hoạt cộng đồng.

Kiểm tra thiết chế văn hóa tại Hội trường thôn 1  

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe thu hút khoảng 15% dân cư trong xã, các môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông, bóng đá được các thanh niên trong thôn luyện tập. Thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỉ niệm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho nhân dân, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội…

 Tốc độ kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện, hộ nghèo giảm, hộ khá giàu càng tăng. Các ngành, các cấp đã quan tâm phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều hình thức: giúp nhau về vốn, hỗ trợ cây và con giống để phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình... Nhiều hộ gia đình đã thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng con vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 13%...

 Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước được ổn định, việc tuân thủ kỷ cương, nội quy, quy định trong quy ước, hương ước thôn buôn được duy trì chặt chẽ, tạo sự ổn định và nề nếp trong cộng đồng dân cư. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Ban chỉ đạo cấp xã đã kiến nghị vào các vấn đề sau: Hỗ trợ kinh phí đầu tư hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao xã từng bước đạt chuẩn theo quy định; bổ sung nguồn ngân sách cho BCĐ hàng năm để tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong phong trào cấp xã; Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở, cán bộ thôn, buôn tạo điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn khi triển khai thực hiện Phong trào…

Hữu Hùng