Kiểm tra công tác thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 05:02 04/10/2017

Chiều ngày 3/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh do ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Krông Ana.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban chỉ đạo huyện báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện phong trào. Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã trở thành một cuộc vận động lớn đã thu hút được đông đảo nhân dân hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội của huyện.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Thường trực Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng Phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở. Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được giữ gìn và phát huy, thuần phong mỹ tục được khôi phục và phát triển; nhiều hủ tục lạc hậu trong cưới, hỏi, ma chay dần được xóa bỏ. Quan hệ xóm giềng được thắt chặt; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới; bộ mặt thôn, buôn, tổ dân phố ngày càng khởi sắc. Các quy ước, hương ước thôn, buôn, tổ dân phố được xây dựng và đi vào cuộc sống; việc phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ trong việc giáo dục con cháu, hoạt động khuyến học được các dòng họ chú trọng, đã góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học...

Các thiết chế văn hóa, thể thao như Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn, tổ dân phố; sân bóng đá, bóng chuyền được Nhà nước từng bước quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, toàn huyện có 66/74 thôn, buôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng (trong đó có 26 Nhà văn hóa cộng đồng). Ngoài ra, nhân dân trên địa bàn còn đầu tư xây dựng các công trình thể dục - thể thao như: sân cầu lông, bể bơi, các câu lạc bộ bida, câu lạc bộ tập thể hình, khu vui chơi giải trí cho trẻ em... Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ và giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Thành viên Đoàn kiểm tra góp ý tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như: việc triển khai các nội dung của phong trào đôi lúc còn lúng túng; phong trào phát triển chưa đồng đều, rộng khắp; địa phương luôn chịu sự tác động bất ổn của khí hậu như hạn hán, lũ lụt; dịch bệnh gia súc; đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn; kinh phí đầu tư cho Phong trào còn hạn hẹp; hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa chưa được các tổ chức, cá nhân quan tâm, đầu tư... Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa chưa phong phú, đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung... 

 Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo huyện đã đề nghị đoàn tham mưu UBND tỉnh đầu tư kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở phụ vụ cho nhu cầu của nhân dân trong hoạt động vui chơi giải trí; Có cơ chế đặc thù đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, tổ chức các hoạt động ở nhà văn hoá cộng đồng, Hội trường thôn, tổ dân phố; Thường xuyên mở lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cấp xã hàng năm...

Ông Nguyễn Văn Hà kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Ông đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở để công tác xây dựng đời sống văn hóa trong những năm tiếp theo phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; góp phần vào thành tựu chung trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng của địa phương.

HH