Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

Cập nhật lúc: 16:28 27/12/2017

Ngày 26/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới”.

Phó Thủ tướng đặt vấn đề, việc tổng kết 15 năm thực hiện phong trào cần phải làm rõ những vấn đề, nội hàm mới về đời sống văn hoá trong tình hình hiện nay, từ đó thay đổi căn bản phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào.

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 

“Cần phải tìm cách đưa phong trào đi vào thực chất, bởi văn hoá là nền tảng của xã hội. Bên cạnh những giá trị mới, chúng ta cần phải gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống, không thể vì mưu sinh cuộc sống hằng ngày mà đánh mất đi, khi đó sẽ mất rất nhiều thời gian chưa chắc đã lấy lại được. Vì vậy, từng thành viên Ban Chỉ đạo phải rất trách nhiệm trong mọi hoạt động”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL cần khẩn trương hoàn thiện Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, trình Chính phủ xem xét, ban hành, trong đó làm rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét, bảo đảm dễ nhớ, dễ thực hiện.

“Các tiêu chí phải bao trùm được tất cả các giá trị cốt lõi của văn hóa, chứ không phải cứ có  nhà văn hoá thì sẽ là làng văn hoá, cứ có đường nông thôn là đã giàu, đã văn hoá. Việc bình xét các danh hiệu văn hoá cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ cùng Bộ VHTTDL rà soát các phong trào, cuộc vận động liên quan đến xây dựng đời sống văn hoá, có điểm gì trùng lặp, điểm gì khác biệt để định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo mang tính tổng hợp; nghiên cứu cơ chế đưa nội dung bảo tồn văn hoá, văn nghệ dân gian vào phong trào; tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; chuẩn bị triển khai chỉ thị về việc cưới, việc tang theo đời sống văn hoá mới./.

Nguồn: Bộ VHTTDL