HUYỆN KRÔNG ANA ĐẠT 93/133 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Cập nhật lúc: 22:16 10/10/2017

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, huyện Krông Ana đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. 
Cụ thể kiên cố hóa 10,5 km đường trục thôn, 15,5 km đường ngõ xóm; tu sửa 25 km đường ngõ xóm, tu sửa cứng hóa 12,5 km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa 1,5 km kênh mương nội đồng, nạo vét 51 km kênh mương; sửa chữa 12 nhà văn hóa thôn, buôn; xây dựng 95 nhà ở dân cư đạt chuẩn và 133 công trình phụ dân cư…
Tính đến tháng 9-2017, huyện Krông Ana đã đạt 93/133 tiêu chí nông thôn mới (đạt 69%); trong đó, xã Quảng Điền đạt 19 tiêu chí, xã Bình Hòa 16 tiêu chí, các xã Dray Sáp, Băng Adrênh, Ea Bông đạt 12 tiêu chí, xã Ea Na và Dur Kmăl đạt 11 tiêu chí. 

Nguồn: Báo Đắk Lăk