Huyện Ea Kar: Sức lan tỏa từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc: 14:00 20/04/2018

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar đã vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hằng năm, để cuộc vận động này đạt hiệu quả cao, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Ea Kar đã phối hợp với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn các khu dân cư và nhân dân lựa chọn những việc làm phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, từng gia đình, gắn thực hiện cuộc vận động với xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận đã vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu; hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào chăn nuôi, trồng trọt. Qua đó, đời sống người dân ngày càng nâng cao, số hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhân dân tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn khang trang, đô thị ngày thêm hiện đại.

Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar bàn giao công trình bến nước cho người dân buôn Sưk, xã Ea Đar (huyện Ea Kar).
Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar bàn giao công trình bến nước cho người dân buôn Sưk, xã Ea Đar (huyện Ea Kar).

Ông Nguyễn Đức Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar cho biết: Trong năm 2017, nhân dân đã tự nguyện hiến 5.240 m2 đất, 1.120 cây trồng các loại, đóng góp 2.637 ngày công lao động, với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng, tiến hành san ủi, mở rộng hơn 72 km đường giao thông nông thôn và nạo vét được 16 km kênh mương. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, 100% khu dân cư ký cam kết thi đua đạt khu dân cư văn hóa, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 100% gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hiện nay toàn huyện có 197/238 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (đạt tỷ lệ 83%); 28.985/35.800 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 81%). Thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ủy ban MTTQVN các cấp đã vận động, quyên góp được hơn 3 tỷ đồng (đạt 200% kế hoạch đề ra); từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 78 hộ nghèo với mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/nhà; hỗ trợ xây dựng 350 công trình vệ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai với số tiền gần 200 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 18 đối tượng với số tiền hơn 65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện còn xây dựng được 107 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các khu dân cư và duy trì hoạt động đều đặn, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị ngày càng đi vào nền nếp. Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân hạ mái che trên các hè phố, không lấn chiếm hành lang giao thông. Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ ở các khu dân cư thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh khu vực công cộng và các tuyến đường tự quản, bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ, tạo cảnh quan đô thị và môi trường nông thôn ngày càng  xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Đức Ba khẳng định, Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình cả chiều rộng lẫn chiều sâu để Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn. Đồng thời, chủ động nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo; tham mưu với cấp ủy đảng về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy tốt tinh thần dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bình Nguyên

Nguồn : Báo Đắk Lắk