Huyện Cư M'gar huy động nhân dân đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc: 22:46 25/06/2018

6 tháng đầu năm 2018, huyện Cư M'gar đã huy động nhân dân đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng và gần 1.500 ngày công lao động, hiến khoảng 1.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới.
Trục đường thôn 2B (xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar) được xây dựng từ việc huy động nguồn vốn của nhân dân
Với sự đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn khác như: Trung ương hỗ trợ (trên 3,9 tỷ đồng),  vốn ngân sách địa phương (trên 32,6 tỷ đồng), vốn lồng ghép (gần 10 tỷ đồng), huyện Cư M'gar đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp, làm mới được trên 30 km đường giao thông, các công trình thủy lợi, công trình phúc lợi xã hội…
Đến nay, huyện Cư M'gar đã đạt 247/285 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 86,6%), bình quân mỗi xã đạt gần 16,5 tiêu chí. Toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí; 6 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí và 3 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí...
Lan Anh

Nguồn: Báo Dak Lak