Hội nghị Tổng kết 15 năm (2000-2015) triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" huyện Ea H'Leo

Cập nhật lúc: 09:13 24/12/2016

Đến dự hội nghị có đại diện Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn, các thôn, buôn, tổ dân phố, các gia đình Văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Ông Đoàn Tử Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, 
Trưởng ban chỉ đạo phát biểu khai mạc Hội nghị. 

         

          Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng với sự phối hợp của mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan đơn vị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, Phong trào trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào chiều sâu, góp phần ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH; phát triển kinh tế, xã hội; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc, xây dựng gia đình, xã hội phát triển bền vững.

  

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, 
đại diện Thường trực ban chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

          

          Đến năm 2015 trên địa bàn huyện đã công nhận 21.550/28.688 “Gia đình văn hóa” đạt 75%; 127/192 thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa đạt 66%; 99/127 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 77,95%;….. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện phong trào vẫn còn có những hạn chế, tồn tại nhất định. Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện” trong giai đoạn 2016-2020.

Ông Lương Ngọc Cửu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
         

          Tại Hội Nghị, nhằm ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” huyện. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng kỷ niệm chương cho 08 cá nhân; Ủy ban Nhân dân huyện trao tặng giấy khen cho 14 tập thể, 04 cá nhân và 18 hộ gia đình giai đoạn 2000-2015.

Trưởng ban chỉ đạo phong trào tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc giai đoạn 2000-2015.

Nguồn: Kim Ngân - Phòng VHTT huyện.