Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh dự kiến có 30 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật lúc: 15:40 28/11/2017

Chiều 27/11, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kiểm tra Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vũ Văn Đông; các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh cho biết, ước tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh dự kiến có 30 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đạt từ 17-18 tiêu chí; 21 xã đạt từ 15-16 tiêu chí; 13 xã đạt từ 13 -14 tiêu chí; 34 xã đạt từ 10-12 tiêu chí và 43 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Toàn tỉnh ước đạt 1.854/2.888 tiêu chí, bằng 64,4%, ước tăng 50 tiêu chí so với năm 2016, bình quân đạt 12,19 tiêu chí/xã, tăng 0,32 tiêu chí/xã so với năm 2016.

Qua tổng hợp từ các xã cho thấy, các địa phương đã thực hiện tốt các tiêu chí như: quy hoạch, thông tin và truyền thông, y tế...Các tiêu chí còn đạt thấp là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường...Lũy kế đến hết năm 2017, tỷ lệ xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 19,7% kế hoạch.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại buổi làm việc.

Việc xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Người dân các địa phương đã làm mới được hơn 113 km đường bê tông; 89 km đường cấp phối; nâng cấp, sửa chữa trên 91 km đường giao thông thôn, xóm; xây dựng 2 công trình hồ chứa, sửa chữa 17 công trình thủy lợi...Tổng số tiền nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt trên 98 tỷ đồng, ngoài ra nhân dân cũng đã hiến hơn 87.000 m2 đất, đóng góp hơn 26.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu.

Trong năm 2018, tỉnh phấn đấu có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu toàn tỉnh đạt 12,6 tiêu chí/xã; duy trì và nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới...Để đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đề nghị Trung ương rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương; hoàn thiện khung chính sách quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia; ban hành các văn bản hướng dẫn Chương trình nông thôn mới; bổ sung thêm vốn để đảm bảo thực hiện kế hoạch đến năm 2020...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2017, đồng thời chia sẻ những khó khăn do địa bàn rộng cũng như nguồn lực đầu tư hạ tầng còn hạn chế. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp người dân nông thôn tăng thu nhập, phát triển kinh tế; xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp. Về tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ công an xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Nguồn: daklak.vn