Đắk Lắk: Đưa việc học và làm theo Bác đi sâu vào đời sống xã hội

Cập nhật lúc: 20:59 04/05/2017

 

(ĐCSVN) –Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo nhằm tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác đi sâu hơn vào đời

Chia sẻ về kết quả sau 01 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn cho biết: Đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành 08 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Tỉnh uỷ chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị trên địa bàn toàn tỉnh; cụ thể hoá Chỉ thị qua các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi sâu hơn vào đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Từ những chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt và có những cụ thể hoá để chỉ đạo đối với từng cơ quan, đơn vị, từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, các cấp ủy, địa phương, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác từ trong toàn Đảng bộ đến các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị và nhân dân. Qua những việc làm hiệu quả và thiết thực đó, nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, vào vai trò của cán bộ, đảng viên hiện nay”- Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn khẳng định.

 

Thông qua việc học và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Đắk Lắk 
gắn bó hơn với nhân dân, có trách nhiệm hơn trước công việc và trước nhân dân. 

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk Phan Văn Chân, công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 được triển khai tốt, đặc  biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk, bản tin sinh hoạt cho chi bộ đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ chức đoàn thể, các trang thông tin điện tử của các ngành, đơn vị… thường xuyên đăng tải, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến việc học và làm theo Bác nhằm tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, vận dụng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ vào trong công việc, trong sinh hoạt, đời sống…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức; đồng thời hướng dẫn để các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với trách nhiệm xử lý, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm mà xã hội và nhân dân quan tâm; lồng ghép đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ đảng, sinh hoạt đoàn thể và các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư…

Hầu hết các cấp uỷ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều xác định và lựa chọn được những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để giải quyết. Đã tập trung nhiều vào các vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm như: Vấn đề quản lý, bảo vệ rừng; quản lý và sử dụng đất đai, môi trường; khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, khai thác cát làm sạt lở đất nông nghiệp; chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; vấn đề thừa giáo viên trong ngành giáo dục…

Đặc biệt, các vấn đề có tính đột phá như: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; đổi mới nội dung, phương thức làm việc khoa học, hiệu quả, gần dân, sát cơ sở nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên… đã được các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị chú ý chỉ đạo thực hiện.

Cùng với những giải pháp và cách làm trên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chỉ thị số 27-CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước các cấp tại Đắk Lắk đã được thực hiện nghiêm túc. 

Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị đã coi việc học và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ngoài ra, thông qua việc học và làm theo Bác, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã được thực hiện tốt; tình trạng uống bia, rượu trong giờ nghỉ, trước giờ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại Đắk Lắk đã không còn diễn ra…

 

Các cấp bộ Đoàn tại Đắk Lắk giáo dục thế hệ trẻ học và làm theo Bác thông qua các câu chuyện kể
về cuộc đời, sự nghiệp của Người, trong đó có những mẩu chuyện kể về những năm tháng Bác Hồ
 bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân.

 

Không chỉ trong Đảng, trong cơ quan nhà nước, những chuyển biến tích cực còn lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương. Riêng đối với Đoàn Thanh niên, việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được tổ chức Đoàn và đội ngũ đoàn viên, thanh thiếu niên quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Đáng kể nhất là Đoàn bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động vừa tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức của Bác, vừa cụ thể hoá việc học và làm theo Bác trở thành các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phong trào tình nguyện, hăng say lao động, học tập của thanh thiếu niên và nhi đồng trong tỉnh.

“Các hoạt động, phong trào trên được tổ chức dưới nhiều hình thức, tiêu chí thi đua cụ thể để thanh thiếu niên rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khoá X) về “Tăng cường, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của Đoàn” phù hợp với điều kiện thực tế của tuổi trẻ ở từng địa phương, đơn vị. 

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng đã cụ thể hoá Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2013-2017” và “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; qua đó, đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, tạo chuyển biến, thay đổi về nhận thức, tình cảm và hành động của thế hệ trẻ, từng bước xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm đi đầu trong phong trào tình nguyện, xung kích trong cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội” - đồng chí Phan Văn Chân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết thêm.

Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Tấn -  Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk  cho biết: Tỉnh uỷ đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp uỷ, địa phương, đơn vị  phát huy kết quả đã đạt được; đặc biệt là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới ở địa phương…. " Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn coi việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, tự giác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" - đồng chí Phạm Minh Tấn nhấn mạnh./.

TV (Nguồn: Báo điện tử Đảng CSVN)
VIDEO

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE