Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật lúc: 22:39 03/06/2017

 

Trên cơ sở Đề án truyền thông về phát triển Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 4047/KH-UBND, ngày 30/5/2017 để triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, với những nhiệm vụ cụ thể, như: Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Phong trào; Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào xây dựng: “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Thôn, buôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tiêu biểu, “Doanh nhân văn hóa” tiêu biểu và 05 phương thức thực hiện, gồm: Thông tin, tuyên truyền của Ban Chỉ đạo các cấp; Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Biểu dương, khen thưởng; Thông tin, tuyên truyền cổ động; Cung cấp miễn phí tài liệu nghiệp vụ về Phong trào.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết văn hóa tỉnh chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh toàn bộ các nội dung liên quan và phối hợp với các Sở, ngành thực hiện tốt Kế hoạch./.

Quang Minh