Đã có Quy định riêng về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Cập nhật lúc: 14:56 19/09/2018

Đó chính là nội dung vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2018.

Theo đó, đối  tượng được áp dụng là hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu, Giấy khen Gia đình văn hóa; danh hiệu, Giấy khen Khu dân cư văn hóa. Việc xét tặng được áp dụng trên 03 nguyên tắc: Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai; Được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và thực hiện việc xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

Về tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa, gồm 3 tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú. Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.  Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Sẽ không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa đối với các thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau: Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế; Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống; Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính; Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc; Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn.

 Về các tiêu chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa, có ba tiêu chuẩn: Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; Môi trường cảnh quan sạch đẹp; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Không xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa đối với Khu dân cư vi phạm một trong các trường hợp sau: Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm; Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

Tại Nghị định, Chính phủ cũng quy định trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ ngành liên quan cũng như Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị định./.

Nhị Bình