Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" làm việc với tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 12:29 25/09/2019

Sáng 25/9, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào cùng các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, phong trào ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đến nay toàn tỉnh có 360.877/430.828 đạt gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 83,76%); 1.863/2.481 được công nhận thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 1.1628/1.765 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ nông dân được phổ biến pháp luật và các quy định về văn hóa đạt 70%;  2.481 khu dân cư có nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tỷ lệ cán bộ văn hoá, thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ đạt 80%...

Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  tinh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc

 Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan đơn vị đã báo cáo, trao đổi một số điển hình và những hoạt động phối hợp trong phong tại địa phương, như: Thực trạng tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Phong trào; những tồn tại, khó khăn trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới…

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tinh báo cáo kết quả hoạt động phong trào

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Xuân Định đã đánh giá cao nỗ lực hoạt động của các địa phương. Đồng chí cũng nêu một số vấn đề mà phong trào cần quan tâm trong thời gian tới như: Cụ thể hóa các mục tiêu, tiếp tục chuyển đổi về mô hình, cơ cấu, tư duy kinh tế; đề nghị Đắk Lắk cần quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quyết xử lý những sai sót, lợi dụng công trình, di tích văn hóa để trục lợi; nhân rộng các mô hình hay trong quản lý văn hóa, di tích; vai trò làm gương của các cấp ủy để phát huy sự đồng thuận của nhân dân; gắn kết với các phong trào khác để tăng tính hiệu quả, thiết thực...

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Trước đó, đoàn đã có buổi thị sát và làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Buôn Hồ và phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. 

 

PV