176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu chuẩn văn hóa 5 năm

Cập nhật lúc: 09:06 27/05/2021

UBND tỉnh vừa quyết định tặng Bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) cho  176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của các huyện Ea Kar, Krông Pắc, Krông Năng, Ea Súp và thị xã Buôn Hồ.

Cơ quan Kho Bạc Nhà nước huyện Krông Pắc là một trong 176 đơn vị đạt danh hiệu chuẩn văn hóa 5 năm liền. (Trong ảnh: Khách hàng đến giao dịch tại Kho Bạc Nhà nước huyện Krông Pắc).

Cụ thể: huyện Ea Kar có 57 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; huyện Krông Pắc: 46 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thị xã Buôn Hồ: 41 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; huyện Ea Súp: 23 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và huyện Krông Năng: 9 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Được biết, đây là năm tỉnh Đắk Lắk có số lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm nhiều nhất. Trước đó, năm 2020, toàn tỉnh có 15 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  của huyện Krông Năng được công nhận (theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 27-3-2020) và năm 2018 có 44 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị được công nhận, gồm:  huyện Krông Năng 43 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và huyện Ea H’leo có 1 đơn vị (theo Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 20-11-2018). Năm 2019 không có cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào được công nhận.