Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020

Cập nhật lúc: 09:21 21/09/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020.

Theo văn bản, năm 2020, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) tổ chức kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27/9 tại các nước Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Chile) với chủ đề: “Du lịch và Phát triển nông thôn”.

Mô hình Du lịch trải nghiệm các vườn cây ăn trái tại huyện Ea Kar ngày càng thu hút khách

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của du lịch, đặc biệt gắn với chủ đề Ngày Du lịch Thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung: (1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Ngày Du lịch Thế giới năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong lĩnh vực du lịch, cộng đồng địa phương và du khách về ý nghĩa, vai trò, vị trí của ngành Du lịch đối với phát triển nông thôn, trong ngắn hạn hỗ trợ sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 và trong dài hạn thúc đẩy sự phát triển bền vững và bao trùm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. (2) Tổ chức các hoạt động, tọa đàm về tầm quan trọng của du lịch trong việc phát triển nông thôn theo hình thức phù hợp với đơn vị; đồng thời, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020 tại đơn vị.

Toàn văn Thông điệp Ngày Du lịch Thế giới (tiếng Việt và tiếng Anh) của Tổng Thư ký UNWTO tại đây.

Duy Hà