Thông tin về đăng ký tham gia hội viên Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam

Cập nhật lúc: 15:38 02/02/2018

Theo quy định của Luật Du lịch năm 2017, về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch. Theo đó, quy định hướng dẫn viên du lịch chỉ được hành nghề khi đáp ứng đủ 3 điều kiện, gồm: Có thẻ hướng dẫn viên du lịch; có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Để đảm bảo cho hướng dẫn viên du lịch hành nghề theo đúng quy định của Luật Du lịch năm 2017, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã thành lập Hội hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam. Hội hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những công dân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực  hướng dẫn du lịch, Hội có trụ sở tại Hà Nội, Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, các hướng dẫn viên du lịch tự do hoạt động trên địa bàn tỉnh nếu có nguyện vọng tham gia Hội hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam truy cập vào trang website www.hoihuongdanvien.vn để đăng ký hội viên./.

Ngọc Tú