Khách sạn Hai sao của tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 19:09 26/12/2017

Tính đến ngày 20/12/2017, tỉnh Đắk Lắk có 07 khách sạn đạt tiêu chuẩn Hai sao

Khách sạn Biệt Điện

Địa chỉ: 01 Ngô Quyền – Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3954299

Web: bietdienhotel.com.vn

Khách sạn Cao Nguyên

Địa chỉ: 65 Phan Chu Trinh – Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3855960

Web: caonguyenhotel.vn

Khách sạn Công đoàn Ban Mê

Địa chỉ: 09 Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Buôn Ma Thuột –Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3951001

Web: banmehotel.com.vn

Coffee tour resort

Địa chỉ: 149 - 153 Lý Thái Tổ - Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3575575

Web: coffeetour.com.vn

Khách sạn Thiên Mã

Địa chỉ: 50-52-54 Hai Bà Trưng – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3853963

Web: khachsanthienma.ovr.vn

Khách sạn Thống Nhất

Địa chỉ: 09/21 - 23 Trường Trinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3668855

Web: thongnhathotel.vn

Khách sạn Thanh Mai

Địa chỉ: 170 Ngô Quyền, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại:  0262 3924 666

 

Nguyễn Duy