Khách sạn Ba sao của tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 18:29 26/12/2017

Tính đến ngày 20/12/2017, Đắk Lăk có 05 khách sạn đạt tiêu chuẩn Ba sao

Khách sạn Hoàng Lộc

Địa chỉ: 07, 09 Y Bi Aleo - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3956704

Website: http://hotelhoangloc.com.vn

 Khách sạn Đam San

Địa chỉ: 212 Nguyễn Công Trứ - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3851234

Website:  http://damsanhotel.com

Khách sạn Bạch Mã

Địa chỉ: 07-09-11 Nguyễn Đức Cảnh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3815215

Website: http://bachmahotel.com.vn

Khách sạn Tuấn Vũ

Địa chỉ: 135/1 Ngô Quyền – Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3956519

Website: http://tuanvuhotel.vn

Khách sạn Eden

Địa chỉ: 228 Nguyễn Công Trứ – Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3840055

Website: http://edenhotelbmt.com.vn

Nguyễn Duy